اقامت استرالیا با روش ویزای تخصصی یا مهارتی

اقامت استرالیا از طریق ویزا مهارتی استرالیا، همیشه و بخصوص در سالهی اخیر از مهم ترین اولویت های آن دولت بوده است، زیرا افراد متخصص با کمترین استفاده از بودجه کشور کمترین درصد بیکاری و بالاترین سودآوری برای جامعه و شهر خود داشته اند. با این بینش هرسال بیش از پنجاه هزارنفر در تمامی رشته ها ومهارت ها از سراسر دنیا وارد این کشورمیشوند.

با این روش دغدغه کمبود نیروی کارماهر دراسترالیا ازبین رفته و دولت با یاری اداره مهاجرت استرالیا آمار مهاجرین ماهررا با کیفیت و سرعت زیادی افزایش داده است. تا چندسال قبل برای اخذ ویزای مهارتی حداقل سه سال زمان صرف میگردید درحالیکه امروزه طول مدت اخذ ویزای مهارتی تا حتی در برخی رشته ها به کمترازیکسال رسیده است. ( ادامه مطلب )

ویزای اقامت ۱۸۹ استرالیا

یکی از انواع ویزای اقامت دائم استرالیا ویزای ۱۸۹ می باشد . ویزای ۱۸۹ درواقع ویزای مهارتی است که دولت استرالیا برای جذب متخصصین باتجربه طراحی و مراحل آنرا بسیار ساده نموده و به نسبت سالیان قبل جذب متخصصین اکنون سریع انجام میشود و   براساس دانش زبان انگلیسی , سن , مدرک تحصیلی و سابقه کار می باشد. به هریک از این موارد امتیاز مشخصی تعلق می گیرد، برای اقدام  این ویزا نیاز است مجموع امتیازات شما حداقل به ۶۵ برسد . این ویزا بهترین نوع ویزا برای اقامت استرالیا است زیرا دارای محدودیت منطقه ای و شرط کار کردن نیست. همچنین برای تمام اعضای خانواده میتوان بصورت همزمان این ویزا را اخذ کرد. اقدام برای اخذ این ویزا هم از خارج استرالیا هم از داخل آن امکان پذیر است . ( ادامه مطلب )

ویزای اقامت ۱۹۰ استرالیا

نوع دیگر ویزای اقامت دایم استرالیا ویزای ۱۹۰ می باشد که از طریق سامانه امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا دریافت می شود. در این نوع ویزا ها نیازی به کارفرما ندارید و از داخل یا خارج از استرالیا می توانید برای دریافت آن اقدام نمایید. ویزای ۱۹۰ استرالیا به فرد این امکان را می دهد که در استرالیا زندگی کند، سفرکند، کارکند، درس بخواند و از سایر مزایای اقامت استرالیا مثل بیمه درمانی و مدرسه استفاده نماید. همچنین می تواند همسر و فرزندان خود را با همین نوع ویزا برای اقامت در استرالیا به همراه ببرد. ( ادامه مطلب )