ترکیه

تاریخچه ترکیه به زمان های بسیار دور باز میگردد. از ترکیه به عنوان اولین مکان پیدایش زندگی و به قدرت رسیدن پادشاهی های بزرگ مانند: هیتی ها، روم و عثمانی یاد میکنند. ترکیه پل ارتباطی بین چند قاره محسوب میشود و با سرعتی بالا در حال پیشرفت و پیشروی از سایر کشور ها در زمینه ی جذب گردشگر می باشد. کشور ترکیه با قدمت هزار ساله اش داستان های زیادی را در دل خود جای داده و شگفتی های بی شمار این کشور باعث جذب سالیانه میلیون ها گردشگر برای پی بردن به اثرات این جاذبه ها می شود. از جاذبه های بسیار دیدنی ترکیه میتوانیم موارد زیر را نام ببریم: