لیست مشاغل موردنیاز استرالیا

توجه : این لیست بطور مرتب درحال تغییر است. برای حصول اطمینان با کارشناسان ما تماس بگیرید.

کد رشته Occupation رشته سازمان ارزیابی ۱۸۹/ ۴۸۹ family
(لیست بلند مدت)
۱۹۰/ ۴۸۹ state
(میان مدت)
۳۴۲۲۱۱ Electrical Lines worker (Aus.) / Electrical Line Mechanic (NZ) سیم کش برق TRA مجاز
۳۲۲۳۱۲ Pressure Welder جوشکار فشار قوی TRA مجاز
۱۳۴۲۱۱ Medical Administrator (Aus.) / Medical Superintendent (NZ) پزشک سرپرست VETASSESS A مجاز
۱۳۳۱۱۲ Project Builder سرپرست پروژه عمرانی VETASSESS A مجاز
۱۲۱۱۱۱ Aquaculture Farmer پرورش دهنده گیاه دریایی VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۲۱۱ Cotton Grower کشاورز پنبه VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۲۱۲ Flower Grower پرورش دهنده گل VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۲۱۳ Fruit or Nut Grower پرورش دهنده غلات VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۲۱۴ Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus.) / Field Crop Grower (NZ) مزرعه دار غلات و دانه های روغنی VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۲۱۵ Grape Grower پرورش دهنده انگور VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۲۱۶ Mixed Crop Farmer کشاورز غلات VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۲۱۷ Sugar Cane Grower پرورش دهنده نیشکر VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۲۲۱ Vegetable Grower (Aus.) / Market Gardener (NZ) سبزی کار VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۲۹۹ Crop Farmers nec مزرعه دار غلات VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۳۱۱ Apiarist آپیاریست( پرورش زنبورعسل) VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۳۱۲ Beef Cattle Farmer دامدار گوشت گاو VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۳۱۳ Dairy Cattle Farmer دامدار گاو شیری VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۳۱۶ Horse Breeder پرورش دهنده اسب VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۳۱۷ Mixed Livestock Farmer دامدار انواع حیوانات VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۳۱۸ Pig Farmer دامدار خوک VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۳۲۱ Poultry Farmer مرغدار VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۳۲۲ Sheep Farmer گوسفند دار VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۳۹۹ Livestock Farmers nec پرورش احشام VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۲۱۴۱۱ Mixed Crop and Livestock Farmer پرورش دام و غلات VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۳۱۱۱۲ Sales and Marketing Manager مدیر فروش و بازاریابی AIM مجاز
۱۳۱۱۱۳ Advertising Manager مدیر تبلیغات AIM مجاز
۱۳۲۱۱۱ Corporate Services Manager مدیر خدمات شرکت VETASSESS B مجاز
۱۳۲۲۱۱ Finance Manager مدیر مالی CPAA/ICAA/IPA مجاز
۱۳۲۳۱۱ Human Resource Manager مدیر منابع انسانی AIM مجاز
۱۳۲۵۱۱ Research and Development Manager مدیر تحقیق و توسعه VETASSESS B مجاز
۱۳۳۱۱۱ Construction Project Manager مدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی VETASSESS A مجاز مجاز
۱۳۳۲۱۱ Engineering Manager مدیریت مهندسی ( مدیر مهندس) Engineers Australia/AIM مجاز مجاز
۱۳۳۴۱۱ Manufacturer سازنده VETASSESS B مجاز
۱۳۳۵۱۱ Production Manager (Forestry) مدیر تولید (جنگلبانی) VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۱۳۳۵۱۲ Production Manager (Manufacturing) مدیر تولید (ساخت) VETASSESS B مجاز
۱۳۳۵۱۳ Production Manager (Mining) مدیر تولید (معدن) VETASSESS B مجاز
۱۳۳۶۱۱ Supply and Distribution Manager مدیر تامین و توزیع AIM مجاز
۱۳۴۱۱۱ Child Care Centre Manager مدیر مهدکودک TRA مجاز مجاز
۱۳۴۲۱۲ Nursing Clinical Director مدیر کلینیک پرستاری ANMAC مجاز مجاز
۱۳۴۲۱۳ Primary Health Organisation Manager مدیر مرکز کمک های اولیه VETASSESS A مجاز مجاز
۱۳۴۲۱۴ Welfare Centre Manager مدیر مرکز بهزیستی ACWA مجاز مجاز
۱۳۴۲۹۹ Health and Welfare Services Managers nec مدیران خدمات سلامتی، رفاهی و درنانی VETASSESS A مجاز
۱۳۴۳۱۱ School Principal مدیر مدرسه VETASSESS A مجاز
۱۳۴۴۹۹ Education Managers nec مدیر مرکز تحصیلی VETASSESS A مجاز
۱۳۵۱۱۲ ICT Project Manager مدیر پروژه های کامپیوتری (ICT) ACS مجاز
۱۳۵۱۹۹ ICT Managers nec مدیر موضوعات مربوط به کامپیوتر (ICT) ACS مجاز
۱۳۹۹۱۱ Arts Administrator or Manager مدیر یا مسیول مکان های هنری VETASSESS B مجاز
۱۳۹۹۱۳ Laboratory Manager مدیر آزمایشگاه VETASSESS B مجاز
۱۳۹۹۱۴ Quality Assurance Manager مدیر تضمین کیفیت VETASSESS B مجاز
۱۳۹۹۹۹ Specialist Managers nec مدیران متخصص VETASSESS B مجاز
۱۴۱۱۱۱ Cafe or Restaurant Manager مدیر کافه یا رستوران VETASSESS C مجاز
۱۴۱۳۱۱ Hotel or Motel Manager مدیریت هتل یا متل VETASSESS مجاز
۱۴۱۹۹۹ Accommodation and Hospitality Managers nec مدیران اسکان و مهمان نوازی و هتلداری VETASSESS C مجاز
۱۴۲۱۱۴ Hair or Beauty Salon Manager مدیر سالن مو یا زیبایی VETASSESS C مجاز
۱۴۲۱۱۵ Post Office Manager مدیر اداره (دفاتر) پست VETASSESS C مجاز
۱۴۹۱۱۲ Fitness Centre Manager مدیر مرکز تناسب اندام VETASSESS C مجاز
۱۴۹۱۱۳ Sports Centre Manager مدیر مرکز ورزشی VETASSESS C مجاز
۱۴۹۲۱۲ Customer Service Manager مدیر خدمات مشتریان VETASSESS C مجاز
۱۴۹۳۱۱ Conference and Event Organiser سازمانده برگزار کننده کنفرانس و رویداد VETASSESS C مجاز
۱۴۹۴۱۳ Transport Company Manager مدیر شرکت حمل و نقل VETASSESS C مجاز
۱۴۹۹۱۳ Facilities Manager مدیریت امکانات و تسهیلات VETASSESS C مجاز
۲۱۱۱۱۲ Dancer or Choreographer رقصنده یا طراحی رقص VETASSESS B مجاز
۲۱۱۲۱۲ Music Director مدیر موسیقی (کارگردان) VETASSESS B مجاز
۲۱۱۲۹۹ Music Professionals nec افراد حرفه ای در موسیقی(تخصص در آهنگ) VETASSESS B مجاز
۲۱۱۳۱۱ Photographer عکاس VETASSESS B مجاز
۲۱۱۴۹۹ Visual Arts and Crafts Professionals nec هنرهای تجسمی و صنایع دستی VETASSESS B مجاز
۲۱۲۱۱۱ Artistic Director کارگردان هنری VETASSESS A مجاز
۲۱۲۲۱۲ Book or Script Editor ویرایشگر کتاب یا نمایشنامه VETASSESS B مجاز
۲۱۲۳۱۲ Director (Film, Television, Radio or Stage) کارگردان (فیلم، تلویزیون، رادیو یا صحنه) VETASSESS B مجاز
۲۱۲۳۱۴ Film and Video Editor ادیتور فیلم و ویدئو VETASSESS B مجاز
۲۱۲۳۱۵ Program Director (Television or Radio) مدیر برنامه (تلویزیون یا رادیو) VETASSESS B مجاز
۲۱۲۳۱۶ Stage Manager مدیر صحنه و نمایش VETASSESS B مجاز
۲۱۲۳۱۷ Technical Director مدیر فنی VETASSESS B مجاز
۲۱۲۳۱۸ Video Producer تولید کننده ویدیو VETASSESS B مجاز
۲۱۲۴۱۱ Copywriter کپی رایتر VETASSESS B مجاز
۲۱۲۴۱۲ Newspaper or Periodical Editor ادیتور یا ویراستار روزنامه یا جراید VETASSESS B مجاز
۲۱۲۴۱۳ Print Journalist روزنامه نگار VETASSESS B مجاز
۲۱۲۴۱۵ Technical Writer نویسنده فنی VETASSESS B مجاز
۲۱۲۴۱۶ Television Journalist خبرنگار تلویزیونی VETASSESS B مجاز
۲۱۲۴۹۹ Journalists and Other Writers nec روزنامه نگار و نویسنده VETASSESS B مجاز
۲۲۱۱۱۱ Accountant (General) حسابدار (عمومی) CPA/ICAA/IPA مجاز مجاز
۲۲۱۱۱۲ Management Accountant مدیر حسابداری CPA/ICAA/IPA مجاز مجاز
۲۲۱۱۱۳ Taxation Accountant حسابدار مالیاتی CPA/ICAA/IPA مجاز مجاز
۲۲۱۲۱۱ Company Secretary منشی شرکت VETASSESS B مجاز
۲۲۱۲۱۳ External Auditor حسابرس خارجی CPA/ICAA/IPA مجاز مجاز
۲۲۱۲۱۴ Internal Auditor حسابرس داخلی VETASSESS A مجاز مجاز
۲۲۲۱۱۱ Commodities Trader معامله گر کالاها VETASSESS C مجاز
۲۲۲۱۱۲ Finance Broker کارگزاری مالی VETASSESS C مجاز
۲۲۲۱۱۳ Insurance Broker کارگزار بیمه VETASSESS C مجاز
۲۲۲۱۹۹ Financial Brokers nec کارگزاران مالی VETASSESS C مجاز
۲۲۲۲۱۱ Financial Market Dealer فروشنده و معمله گر بازار های مالی VETASSESS B مجاز
۲۲۲۲۱۳ Stockbroking Dealer کارگزار سهام VETASSESS B مجاز
۲۲۲۲۹۹ Financial Dealers nec مهامله گران مالی VETASSESS B مجاز
۲۲۲۳۱۱ Financial Investment Adviser مشاور سرمایه گذاری مالی VETASSESS B مجاز
۲۲۲۳۱۲ Financial Investment Manager مدیر سرمایه گذاری مالی VETASSESS B مجاز
۲۲۳۱۱۲ Recruitment Consultant مشاور استخدام VETASSESS B مجاز
۲۲۳۲۱۱ ICT Trainer مربی ICT ACS مجاز
۲۲۴۱۱۱ Actuary کارشناس بیمه VETASSESS A مجاز مجاز
۲۲۴۱۱۲ Mathematician ریاضی دان VETASSESS A مجاز
۲۲۴۲۱۲ Gallery or Museum Curator راهنمای گالری یا موزه VETASSESS B مجاز
۲۲۴۲۱۳ Health Information Manager مدیر اطلاعات سلامت و بهداشت VETASSESS B مجاز
۲۲۴۲۱۴ Records Manager مدیر اسناد و بایگانی VETASSESS B مجاز
۲۲۴۵۱۱ Land Economist ارزیاب و قیمت گذار زمین VETASSESS A مجاز مجاز
۲۲۴۵۱۲ Valuer ارزیاب و قیمت گذار VETASSESS A مجاز مجاز
۲۲۴۶۱۱ Librarian کتابدار VETASSESS A مجاز
۲۲۴۷۱۱ Management Consultant مشاور مدیریت VETASSESS B مجاز
۲۲۴۷۱۲ Organisation and Methods Analyst آنالیزگرو تحلیل گر سازمانی VETASSESS B مجاز
۲۲۴۹۱۴ Patents Examiner بازرس و ممتحن اختراعات VETASSESS B مجاز
۲۲۴۹۹۹ Information and Organisation Professionals nec متخصصین سازمان اطلاعات VETASSESS B مجاز
۲۲۵۱۱۱ Advertising Specialist متخصص تبلیغات VETASSESS B مجاز
۲۲۵۱۱۳ Marketing Specialist متخصص بازاریابی VETASSESS B مجاز
۲۲۵۲۱۱ ICT Account Manager مدیر حساب ICT VETASSESS B مجاز
۲۲۵۲۱۲ ICT Business Development Manager مدیر توسعه کسب و کار ICT VETASSESS B مجاز
۲۲۵۲۱۳ ICT Sales Representative نماینده فروش ICT VETASSESS B مجاز
۲۲۵۳۱۱ Public Relations Professional روابط عمومی VETASSESS B مجاز
۲۲۵۴۹۹ Technical Sales Representatives nec نمایندگان فروش فنی VETASSESS B مجاز
۲۳۱۱۱۱ Aeroplane Pilot خلبان هواپیما CASA مجاز
۲۳۱۱۱۳ Flying Instructor مربی پرواز VETASSESS B مجاز
۲۳۱۱۱۴ Helicopter Pilot خلبان هلیکوپتر CASA مجاز
۲۳۲۱۱۱ Architect معمار AACA مجاز مجاز
۲۳۲۱۱۲ Landscape Architect معمار منظر(فضای سبز) VETASSESS A مجاز مجاز
۲۳۲۲۱۲ Surveyor نقشه بردار SSSI مجاز مجاز
۲۳۲۲۱۳ Cartographer کارتوگراف VETASSESS A مجاز مجاز
۲۳۲۲۱۴ Other Spatial Scientist جمع آورنده و ارایه دهنده اطلاعات جغرافیایی از پدیده ها (جی اس آی) VETASSESS A مجاز مجاز
۲۳۲۳۱۱ Fashion Designer طراح مد VETASSESS B مجاز
۲۳۲۳۱۲ Industrial Designer طراح صنعتی VETASSESS B مجاز
۲۳۲۳۱۳ Jewellery Designer طراح جواهرات VETASSESS B مجاز
۲۳۲۴۱۱ Graphic Designer طراح گرافیک VETASSESS B مجاز
۲۳۲۴۱۲ Illustrator تصویرگر VETASSESS B مجاز
۲۳۲۴۱۴ Web Designer طراح وب VETASSESS B مجاز
۲۳۲۵۱۱ Interior Designer طراح داخلی VETASSESS B مجاز
۲۳۲۶۱۱ Urban and Regional Planner برنامه ریز شهری و منطقه ای VETASSESS A مجاز
۲۳۳۱۱۱ Chemical Engineer مهندس شیمی Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۱۱۲ Materials Engineer مهندس مواد Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۲۱۱ Civil Engineer مهندس عمران Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۲۱۲ Geotechnical Engineer مهندس ژئوتکنیک Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۲۱۳ Quantity Surveyor ارزیاب ساختمان AIQS مجاز مجاز
۲۳۳۲۱۴ Structural Engineer مهندس سازه Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۲۱۵ Transport Engineer مهندس حمل و نقل Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۳۱۱ Electrical Engineer مهندس برق Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۴۱۱ Electronics Engineer مهندس الکترونیک Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۵۱۱ Industrial Engineer مهندس صنایع Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۵۱۲ Mechanical Engineer مهندس مکانیک Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۵۱۳ Production or Plant Engineer مهندسی تولید یا کارخانه Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۹۱۱ Aeronautical Engineer مهندس هواپیما Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۹۱۲ Agricultural Engineer مهندس کشاورزی Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۹۱۳ Biomedical Engineer مهندسی پزشکی Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۹۱۴ Engineering Technologist تکنولوژیست Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۹۱۵ Environmental Engineer مهندس محیط زیست Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۳۹۱۶ Naval Architect (Aus) / Marine Designer (NZ) معمار و طراح دریایی Engineers Australia مجاز مجاز
۲۳۴۱۱۱ Agricultural Consultant مشاور کشاورزی VETASSESS A مجاز مجاز
۲۳۴۱۱۲ Agricultural Scientist دانشمند کشاورزی VETASSESS A مجاز مجاز
۲۳۴۱۱۳ Forester (Aus) / Forest Scientist (NZ) جنگلبان VETASSESS A مجاز مجاز
۲۳۴۲۱۳ Wine Maker نوشیدنی ساز VETASSESS B فقط ۴۸۹ مجاز
۲۳۴۴۱۱ Geologist زمین شناس VETASSESS A مجاز
۲۳۴۶۱۱ Medical Laboratory Scientist محقق آزمایشگاهی پزشکی AIMS مجاز مجاز
۲۳۴۷۱۱ Veterinarian دامپزشک AVBC مجاز مجاز
۲۳۴۹۱۴ Physicist فیزیکدان (پزشکی) VETASSESS A مجاز مجاز
۲۴۱۱۱۱ Early Childhood (Pre-primary School) Teacher معلم پیش دبستانی AITSL مجاز مجاز
۲۴۱۲۱۳ Primary School Teacher معلم مدرسه ابتدایی AITSL مجاز
۲۴۱۳۱۱ Middle School Teacher (Aus) Intermediate School Teacher (NZ) معلم مدرسه متوسطه (AUS) مدرس مدرسه متوسطه (NZ) AITSL مجاز
۲۴۱۴۱۱ Secondary School Teacher معلم مدرسه متوسطه AITSL مجاز مجاز
۲۴۱۵۱۱ Special Needs Teacher معلم کودکان استثنایی AITSL مجاز مجاز
۲۴۱۵۱۲ Teacher of the Hearing Impaired معلم ناشنوایان AITSL مجاز مجاز
۲۴۱۵۱۳ Teacher of the Sight Impaired معلم نابینایان AITSL مجاز مجاز
۲۴۱۵۹۹ Special Education Teachers nec معلمان آموزش و پرورش خاص AITSL مجاز مجاز
۲۴۹۱۱۱ Education Adviser مشاور تحصیلی VETASSESS A مجاز
۲۴۹۲۱۱ Art Teacher (Private Tuition) معلم هنر (آموزش خصوصی) VETASSESS B مجاز
۲۴۹۲۱۲ Dance Teacher (Private Tuition) معلم رقص (آموزش خصوصی) VETASSESS B مجاز
۲۴۹۲۱۴ Music Teacher (Private Tuition) معلم موسیقی (آموزش خصوصی) VETASSESS B مجاز
۲۴۹۲۹۹ Private Tutors and Teachers nec آموزگاران خصوصی VETASSESS B مجاز
۲۴۹۳۱۱ Teacher of English to Speakers of Other Languages معلم انگلیسی VETASSESS مجاز
۲۵۱۱۱۱ Dietitian متخصص تغذیه DAA مجاز
۲۵۱۱۱۲ Nutritionist متخصص تغذیه VETASSESS A مجاز
۲۵۱۲۱۱ Medical Diagnostic Radiographer رادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی AIR مجاز مجاز
۲۵۱۲۱۲ Medical Radiation Therapist متخصص پرتو پزشکی AIR مجاز مجاز
۲۵۱۲۱۳ Nuclear Medicine Technologist تکنسین پزشکی هسته ای ANZSNM مجاز مجاز
۲۵۱۲۱۴ Sonographer سونوگراف AIR مجاز مجاز
۲۵۱۳۱۲ Occupational Health and Safety Adviser مشاور بهداشت و ایمنی حرفه ای VETASSESS A مجاز
۲۵۱۴۱۱ Optometrist بینایی سنج OCANZ مجاز مجاز
۲۵۱۴۱۲ Orthoptist متخصص اورتوپدی VETASSESS A مجاز
۲۵۱۵۱۱ Hospital Pharmacist داروساز بیمارستان APharmC مجاز
۲۵۱۵۱۲ Industrial Pharmacist داروساز صنعتی VETASSESS A مجاز
۲۵۱۵۱۳ Retail Pharmacist داروخانه خرده فروشی APharmC مجاز
۲۵۱۹۱۱ Health Promotion Officer افسر ارتقاء سلامت VETASSESS A مجاز
۲۵۱۹۱۲ Orthotist or Prosthetist پرونزساز AOPA مجاز مجاز
۲۵۱۹۹۹ Health Diagnostic and Promotion Professionals nec متخصصان تشخیص و ارتقاء سلامت و دومان VETASSESS A مجاز
۲۵۲۱۱۱ Chiropractor کایروپرکتیک CCEA مجاز مجاز
۲۵۲۱۱۲ Osteopath متخصص بیماری های استخوان ANZOC مجاز مجاز
۲۵۲۲۱۱ Acupuncturist متخصص طب سوزنی Chinese Medicine Board of Australia مجاز
۲۵۲۲۱۳ Naturopath متخصص درمان از روشهای طبیعی VETASSESS A مجاز
۲۵۲۲۱۴ Traditional Chinese Medicine Practitioner متخصص طب سنتی چینی Chinese Medicine Board Of Australia مجاز
۲۵۲۲۹۹ Complementary Health Therapists nec درمانگران مکمل سلامت VETASSESS A مجاز
۲۵۲۳۱۱ Dental Specialist متخصص دندانپزشکی ADC مجاز
۲۵۲۳۱۲ Dentist دندانپزشک ADC مجاز
۲۵۲۴۱۱ Occupational Therapist متخصص کاردرمانی OTC مجاز مجاز
۲۵۲۵۱۱ Physiotherapist فیزیوتراپیست APC مجاز مجاز
۲۵۲۶۱۱ Podiatrist پزشک بیماری پا APodC/ANZPAC مجاز مجاز
۲۵۲۷۱۱ Audiologist شنواسنج VETASSESS A مجاز مجاز
۲۵۲۷۱۲ Speech Pathologist (Aus) / Speech Language Therapist (NZ) گفتار درمان SPA مجاز مجاز
۲۵۳۱۱۱ General Practitioner پزشک عمومی Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۱۱۲ Resident Medical Officer رزیدنت پزشکی Medical Board of Australia مجاز
۲۵۳۲۱۱ Anaesthetist هوشبری Medical Board of Australia مجاز
۲۵۳۳۱۱ Specialist Physician (General Medicine) پزشک متخصص (پزشک عمومی) Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۳۱۲ Cardiologist متخصص قلب Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۳۱۳ Clinical Haematologist خون شناسی بالینی Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۳۱۴ Medical Oncologist انکولوژیست ( سرطان شناس) Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۳۱۵ Endocrinologist متخصص غدد Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۳۱۶ Gastroenterologist متخصص گوارش Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۳۱۷ Intensive Care Specialist متخصص مراقبتهای ویژه Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۳۱۸ Neurologist متخصص مغز و اعصاب Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۳۲۱ Paediatrician متخصص اطفال Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۳۲۲ Renal Medicine Specialist متخصص پزشکی کلیه Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۳۲۳ Rheumatologist روماتولوژیست Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۳۲۴ Thoracic Medicine Specialist متخصص قفسه سینه Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۳۹۹ Specialist Physicians nec پزشکان متخصص NEC Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۴۱۱ Psychiatrist روانپزشک Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۵۱۱ Surgeon (General) جراح عمومی Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۵۱۲ Cardiothoracic Surgeon جراح قلب Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۵۱۳ Neurosurgeon جراح مغز و اعصاب Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۵۱۴ Orthopaedic Surgeon جراح ارتوپدی Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۵۱۵ Otorhinolaryngologist متخصص گوش و حلق و بینی Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۵۱۶ Paediatric Surgeon جراح اطفال Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۵۱۷ Plastic and Reconstructive Surgeon جراح پلاستیک Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۵۱۸ Urologist متخصص اورولوژیست Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۵۲۱ Vascular Surgeon جراح عروق Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۹۱۱ Dermatologist متخصص پوست Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۹۱۲ Emergency Medicine Specialist متخصص اورژانس Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۹۱۳ Obstetrician and Gynaecologist متخصص زنان و زایمان Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۹۱۴ Ophthalmologist چشم پزشک Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۹۱۵ Pathologist متخصص پاتالوژیست Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۹۱۷ Diagnostic and Interventional Radiologist رادیولوژی تشخیصی و مداخله ای Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۹۱۸ Radiation Oncologist انکولوژیست- پرتودرمان Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۳۹۹۹ Medical Practitioners nec پزشکان عمومی Medical Board of Australia مجاز مجاز
۲۵۴۱۱۱ ۲۵۴۱۱۱ Midwife مامایی ANMAC مجاز مجاز
۲۵۴۲۱۱ Nurse Educator مربی پرستاری ANMAC/VETASSESS مجاز
۲۵۴۲۱۲ Nurse Researcher پرستار محقق ANMAC/VETASSESS مجاز
۲۵۴۳۱۱ Nurse Manager سرپرستار ANMAC/VETASSESS مجاز
۲۵۴۴۱۱ Nurse Practitioner پزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس) ANMAC مجاز مجاز
۲۵۴۴۱۲ Registered Nurse (Aged Care) پرستار مراقبت از سالمندان ANMAC مجاز مجاز
۲۵۴۴۱۳ Registered Nurse (Child and Family Health) پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده ANMAC مجاز مجاز
۲۵۴۴۱۴ Registered Nurse (Community Health) پرستار سلامت و بهداشت جامعه ANMAC مجاز مجاز
۲۵۴۴۱۵ Registered Nurse (Critical Care and Emergency) پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس) ANMAC مجاز مجاز
۲۵۴۴۱۶ Registered Nurse (Developmental Disability) پرستار بازتوانی ANMAC مجاز مجاز
۲۵۴۴۱۷ Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) پرستار معلولیت و توانبخشی ANMAC مجاز مجاز
۲۵۴۴۱۸ Registered Nurse (Medical) پرستار پزشکی ANMAC مجاز مجاز
۲۵۴۴۲۱ Registered Nurse (Medical Practice) پرستار آموزش پزشکی ANMAC مجاز مجاز
۲۵۴۴۲۲ Registered Nurse (Mental Health) پرستار سلامت روانی ANMAC مجاز مجاز
۲۵۴۴۲۳ Registered Nurse (Perioperative) پرستار بعد از اتاق عمل ANMAC مجاز مجاز
۲۵۴۴۲۴ Registered Nurse (Surgical) پرستار اتاق عمل ANMAC مجاز مجاز
۲۵۴۴۲۵ Registered Nurse (Paediatrics) پرستار اطفال ANMAC مجاز مجاز
۲۵۴۴۹۹ Registered Nurses nec پرستاران عمومی ANMAC مجاز مجاز
۲۶۱۱۱۱ ICT Business Analyst تحلیلگر کسب و کار ICT ACS مجاز مجاز
۲۶۱۱۱۲ Systems Analyst تحلیلگر سیستم ACS مجاز مجاز
۲۶۱۲۱۲ Web Developer توسعه دهنده وب ACS مجاز
۲۶۱۳۱۱ Analyst Programmer برنامه نویس تحلیل گر ACS مجاز مجاز
۲۶۱۳۱۲ Developer Programmer برنامه نویس ACS مجاز مجاز
۲۶۱۳۱۳ Software Engineer مهندس نرم افزار ACS مجاز مجاز
۲۶۱۳۱۴ Software Tester تست نرم افزار ACS مجاز
۲۶۲۱۱۱ Database Administrator ادمین پایگاه داده ACS مجاز
۲۶۲۱۱۲ ICT Security Specialist متخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT ACS مجاز مجاز
۲۶۲۱۱۳ Systems Administrator مدیر سیستم ها ACS مجاز
۲۶۳۱۱۱ Computer Network and Systems Engineer مهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری ACS مجاز مجاز
۲۶۳۱۱۲ Network Administrator مدیر شبکه ACS مجاز
۲۶۳۱۱۳ Network Analyst تحلیلگر شبکه ACS مجاز
۲۶۳۲۱۱ ICT Quality Assurance Engineer مهندس تضمین کیفیت ICT ACS مجاز
۲۶۳۲۱۲ ICT Support Engineer مهندس پشتیبانی ICT ACS مجاز
۲۶۳۲۱۳ ICT Systems Test Engineer مهندس تست سیستم های ICT ACS مجاز
۲۶۳۲۹۹ ICT Support and Test Engineers nec مهندسان پشتیبانی و تست ICT ACS مجاز
۲۶۳۳۱۱ Telecommunications Engineer مهندس مخابرات Engineers Australia مجاز مجاز
۲۶۳۳۱۲ Telecommunications Network Engineer مهندس شبکه مخابرات Engineers Australia مجاز مجاز
۲۷۱۱۱۱ Barrister وکیل مدافع SLAA مجاز مجاز
۲۷۱۲۹۹ Judicial and Other Legal Professionals nec قضات و سایر متخصصین حقوقی VETASSESS A مجاز
۲۷۱۳۱۱ Solicitor وکیل یا مشاور حقوقی SLAA مجاز مجاز
۲۷۲۱۱۱ Careers Counsellor مشاور فرصت های شغلی VETASSESS A مجاز
۲۷۲۱۱۲ Alcohol Counsellor مشاور الکل و مواد VETASSESS A مجاز
۲۷۲۱۱۳ Family and Marriage Counsellor مشاور خانواده و ازدواج VETASSESS A مجاز
۲۷۲۱۱۴ Rehabilitation Counsellor مشاور توانبخشی VETASSESS A مجاز
۲۷۲۱۱۵ Student Counsellor مشاور دانشجویی VETASSESS A مجاز
۲۷۲۱۹۹ Counsellors nec مشاور VETASSESS A مجاز
۲۷۲۳۱۱ Clinical Psychologist روانشناس بالینی APS مجاز مجاز
۲۷۲۳۱۲ Educational Psychologist روانشناس آموزشی APS مجاز مجاز
۲۷۲۳۱۳ Organisational Psychologist روانشناس سازمانی APS مجاز مجاز
۲۷۲۳۹۹ Psychologists nec روانشناسان APS مجاز مجاز
۲۷۲۴۱۲ Interpreter مترجم رو در رو NAATI مجاز
۲۷۲۴۹۹ Social Professionals nec کارشناس اجتماعی VETASSESS A مجاز
۲۷۲۵۱۱ Social Worker مددکار اجتماعی AASW مجاز مجاز
۲۷۲۶۱۲ Recreation Officer (Aus) / Recreation Coordinator (NZ) افسر تفریحی (AUS) / هماهنگ کننده تفریح ​​(NZ) VETASSESS B مجاز
۲۷۲۶۱۳ Welfare Worker مددکار رفاهی ACWA مجاز
۳۱۱۱۱۱ Agricultural Technician تکنسین کشاورزی VETASSESS C فقط ۴۸۹ مجاز
۳۱۱۲۱۱ Anaesthetic Technician تکنسین بیهوشی و هوشبری VETASSESS E مجاز
۳۱۱۲۱۲ Cardiac Technician تکنسین قلب VETASSESS E مجاز
۳۱۱۲۱۳ Medical Laboratory Technician تکنسین علوم آزمایشگاهی AIMS مجاز
۳۱۱۲۱۵ Pharmacy Technician تکنسین داروساز VETASSESS E مجاز
۳۱۱۲۹۹ Medical Technicians nec تکنسین های پزشکی VETASSESS E مجاز
۳۱۱۳۱۲ Meat Inspector بازرس گوشت VETASSESS C مجاز
۳۱۱۳۹۹ Primary Products Inspectors nec بازرس محصولات اولیه VETASSESS C فقط ۴۸۹ مجاز
۳۱۱۴۱۱ Chemistry Technician تکنسین شیمی VETASSESS C مجاز
۳۱۱۴۱۲ Earth Science Technician تنکنسین علوم زمین VETASSESS C مجاز
۳۱۱۴۱۳ Life Science Technician تکنسین علوم VETASSESS C مجاز
۳۱۱۴۹۹ Science Technicians nec تکنسین علوم VETASSESS C مجاز
۳۱۲۱۱۱ Architectural Draftsperson کمک معمار VETASSESS C مجاز
۳۱۲۱۱۲ Building Associate ناظر ساختمان VETASSESS C مجاز
۳۱۲۱۱۳ Building Inspector بازرس ساختمان VETASSESS C مجاز
۳۱۲۱۹۹ Architectural, Building and Surveying Technicians nec تکنسین معماری، ساختمان و نقشه برداری VETASSESS C مجاز
۳۱۲۲۱۱ Civil Engineering Draftsperson نقشه کش عمران Engineers Australia/ VETASSESS مجاز مجاز
۳۱۲۲۱۲ Civil Engineering Technician تکنسین مهندسی عمران VETASSESS C مجاز مجاز
۳۱۲۳۱۱ Electrical Engineering Draftsperson نقشه کش برق Engineers Australia مجاز مجاز
۳۱۲۳۱۲ Electrical Engineering Technician تکنسین برق TRA مجاز مجاز
۳۱۲۵۱۲ Mechanical Engineering Technician تکنسین مکانیک TRA مجاز
۳۱۲۹۱۲ Metallurgical or Materials Technician تکنسین مواد یا متالوژی VETASSESS C مجاز
۳۱۲۹۱۳ Mine Deputy ناظر یا مسئول فنی معدن VETASSESS C مجاز
۳۱۳۱۱۱ Hardware Technician تکنسین سخت افزار TRA مجاز
۳۱۳۱۱۲ ICT Customer Support Officer مسئول خدمات پشتیبانی مشتری ICT TRA مجاز
۳۱۳۱۱۳ Web Administrator ادمین وب سایت ACS مجاز
۳۱۳۱۹۹ ICT Support Technicians nec تکنسین های پشتیبانی ICT TRA مجاز
۳۱۳۲۱۱ Radiocommunications Technician تکنسین ارتباطات رادیویی TRA مجاز مجاز
۳۱۳۲۱۲ Telecommunications Field Engineer مهندس مخابرات Engineers Australia مجاز مجاز
۳۱۳۲۱۳ Telecommunications Network Planner برنامه ریز شبکه های مخابراتی Engineers Australia مجاز
۳۱۳۲۱۴ Telecommunications Technical Officer or Technologist افیسر فنی مخابرات یا تکنسین مخابرات Engineers Australia مجاز مجاز
۳۲۱۱۱۱ Automotive Electrician برق کار اتومبیل TRA مجاز مجاز
۳۲۱۲۱۱ Motor Mechanic (General) مکانیک موتور (عمومی) TRA مجاز مجاز
۳۲۱۲۱۲ Diesel Motor Mechanic مکانیک موتور های دیزلی TRA مجاز مجاز
۳۲۱۲۱۳ Motorcycle Mechanic مکانیک موتور سیکلت TRA مجاز مجاز
۳۲۱۲۱۴ Small Engine Mechanic مکانیک موتور های کوچک TRA مجاز مجاز
۳۲۲۱۱۳ Farrier نعلبند TRA مجاز
۳۲۲۲۱۱ Sheetmetal Trades Worker شکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه TRA مجاز مجاز
۳۲۲۳۱۱ Metal Fabricator سازنده دیگ بخار TRA مجاز مجاز
۳۲۲۳۱۳ Welder (First Class) (Aus) / Welder (NZ) جوشگار TRA مجاز مجاز
۳۲۳۱۱۱ Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (هوایی) TRA مجاز
۳۲۳۱۱۲ Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (مکانیکی) TRA مجاز
۳۲۳۱۱۳ Aircraft Maintenance Engineer (Structures) مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (سازه) TRA مجاز
۳۲۳۲۱۱ Fitter (General) تنظیم کننده سازه TRA مجاز مجاز
۳۲۳۲۱۲ Fitter and Turner تنظیم کننده و ترنر TRA مجاز مجاز
۳۲۳۲۱۳ Fitter-Welder تنظیم کننده جوشکار TRA مجاز مجاز
۳۲۳۲۱۴ Metal Machinist (First Class) ریخته گری با ماشین آلات فلزی TRA مجاز مجاز
۳۲۳۲۱۵ Textile, Clothing and Footwear Mechanic نساجی، پوشاک و مکانیک کفش TRA مجاز
۳۲۳۲۹۹ Metal Fitters and Machinists nec شکل دهنده فلزات و مکانیک TRA مجاز
۳۲۳۳۱۳ Locksmith قفل ساز TRA مجاز مجاز
۳۲۳۳۱۴ Precision Instrument Maker and Repairer ابزار دقیق ساز و تعمیرکار TRA مجاز
۳۲۳۳۱۶ Watch and Clock Maker and Repairer تعمیرکارساعت یا سازنده ساعت TRA مجاز
۳۲۳۴۱۲ Toolmaker سازنده ابزار TRA مجاز
۳۲۴۱۱۱ Panelbeater تراشکار و صاف کار ماشین TRA مجاز مجاز
۳۲۴۲۱۱ Vehicle Body Builder سازنده بدنه ماشین TRA مجاز
۳۲۴۲۱۲ Vehicle Trimmer صاف کار ماشین TRA مجاز
۳۳۱۱۱۱ Bricklayer بنا TRA مجاز مجاز
۳۳۱۱۱۲ Stonemason سنگ چین TRA مجاز مجاز
۳۳۱۲۱۱ Carpenter and Joiner نجار – نصاب TRA مجاز مجاز
۳۳۱۲۱۲ Carpenter نجار TRA مجاز مجاز
۳۳۱۲۱۳ Joiner خدمات نجاری TRA مجاز مجاز
۳۳۲۲۱۱ Painting Trades Worker نقاش حرفه ای TRA مجاز مجاز
۳۳۳۱۱۱ Glazier شیشه گر TRA مجاز مجاز
۳۳۳۲۱۱ Fibrous Plasterer نصب کننده سقف کاذب TRA مجاز مجاز
۳۳۳۲۱۲ Solid Plasterer گچ کار TRA مجاز مجاز
۳۳۳۳۱۱ Roof Tiler کاشی کار سقف TRA مجاز
۳۳۳۴۱۱ Wall and Floor Tiler کاشی کار دیوار و کف TRA مجاز مجاز
۳۳۴۱۱۱ Plumber (General) لوله کش (عمومی) TRA مجاز مجاز
۳۳۴۱۱۲ Airconditioning and Mechanical Services Plumber لوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی TRA مجاز مجاز
۳۳۴۱۱۳ Drainer (Aus) / Drainlayer (NZ) لوله کش TRA مجاز مجاز
۳۳۴۱۱۴ Gasfitter لوله کش گاز TRA مجاز مجاز
۳۳۴۱۱۵ Roof Plumber عایق کار بام TRA مجاز مجاز
۳۴۱۱۱۱ Electrician (General) برق کار عمومی TRA مجاز مجاز
۳۴۱۱۱۲ Electrician (Special Class) برقکار متخصص TRA مجاز مجاز
۳۴۱۱۱۳ Lift Mechanic مکانیک آسانسور TRA مجاز مجاز
۳۴۲۱۱۱ Airconditioning and Refrigeration Mechanic مکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید TRA مجاز مجاز
۳۴۲۲۱۲ Technical Cable Jointer تکنسین کابل های فشار قوی TRA مجاز مجاز
۳۴۲۳۱۱ Business Machine Mechanic مکانیک ماشین های تجاری و کسب و کار TRA مجاز
۳۴۲۳۱۳ Electronic Equipment Trades Worker کارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکی TRA مجاز مجاز
۳۴۲۳۱۴ Electronic Instrument Trades Worker (General) کارگر ابزارهای الکترونیکی (عمومی) TRA مجاز مجاز
۳۴۲۳۱۵ Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) کارگر ابزارهای الکترونیکی (تخصصی) TRA مجاز مجاز
۳۴۲۴۱۱ Cabler (Data and Telecommunications) سیم کش (داده و مخابرات) TRA مجاز
۳۴۲۴۱۳ Telecommunications Linesworker (Aus) / Telecommunications Line Mechanic (NZ) تکنسین دکل های مخابراتی TRA مجاز
۳۵۱۱۱۱ Baker نانوا TRA مجاز
۳۵۱۱۱۲ Pastrycook قناد TRA مجاز
۳۵۱۲۱۱ Butcher or Smallgoods Maker قصاب TRA مجاز
۳۵۱۳۱۱ Chef آشپز TRA مجاز مجاز
۳۵۱۴۱۱ Cook آشپز TRA مجاز
۳۶۱۱۱۱ Dog Trainer or Handler مربی و نگهدارنده سگ VETASSESS D مجاز
۳۶۱۱۹۹ Animal Attendants and Trainers nec نگهدارنده و آموزش دهنده حیوانات VETASSESS D مجاز
۳۶۱۳۱۱ Veterinary Nurse پرستار دامپزشکی VETASSESS D مجاز
۳۶۲۱۱۱ Florist گلفروش TRA مجاز
۳۶۲۲۱۱ Gardener (General) باغبان TRA مجاز
۳۶۲۲۱۲ Arborist درخت شناس TRA مجاز
۳۶۲۲۱۳ Landscape Gardener کارشناس تزئین فضای سبز TRA مجاز
۳۶۲۳۱۱ Greenkeeper مسئول زمین گلف TRA مجاز
۳۹۱۱۱۱ Hairdresser آرایشگر TRA مجاز
۳۹۲۱۱۱ Print Finisher صحاف مطبوعات TRA مجاز
۳۹۲۳۱۱ Printing Machinist نصب کننده ماشین های چاپگر TRA مجاز
۳۹۳۲۱۳ Dressmaker or Tailor خیاط TRA مجاز
۳۹۳۳۱۱ Upholsterer خیاطی و رومبلی TRA مجاز
۳۹۴۱۱۱ Cabinetmaker کابینت ساز TRA مجاز مجاز
۳۹۴۲۱۱ Furniture Finisher پرداخت گر مبلمان TRA مجاز
۳۹۴۲۱۳ Wood Machinist چوبکار TRA مجاز
۳۹۴۲۹۹ Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec چوب و چوب کاری TRA مجاز
۳۹۹۱۱۱ Boat Builder and Repairer سازنده قایق و تعمیرکار TRA مجاز مجاز
۳۹۹۱۱۲ Shipwright کشتی ساز TRA مجاز مجاز
۳۹۹۲۱۱ Chemical Plant Operator اپراتور در کارخانه مواد شیمیایی TRA مجاز
۳۹۹۲۱۳ Power Generation Plant Operator اپراتور کارخانه تولید برق TRA مجاز
۳۹۹۳۱۲ Library Technician کتابدار VETASSESS C مجاز
۳۹۹۴۱۱ Jeweller جواهر ساز TRA مجاز
۳۹۹۵۱۲ Camera Operator (Film, Television or Video) اپراتور دوربین (فیلم، تلویزیون یا ویدئو) TRA مجاز
۳۹۹۵۱۴ Make Up Artist گریمور TRA مجاز
۳۹۹۵۱۶ Sound Technician تکنسین صدا TRA مجاز
۳۹۹۵۹۹ Performing Arts Technicians nec تکنسین هنرهای نمایشی VETASSESS D مجاز
۳۹۹۶۱۱ Signwriter طراح علامت ها TRA مجاز
۴۱۱۱۱۱ Ambulance Officer افسران آمبولانس VETASSESS C مجاز
۴۱۱۱۱۲ Intensive Care Ambulance Paramedic (Aus) / Ambulance Paramedic (NZ) مراقبتهای ویژه آمبولانس VETASSESS C مجاز
۴۱۱۲۱۳ Dental Technician تکنسین دندانپزشکی TRA مجاز
۴۱۱۳۱۱ Diversional Therapist روانشناس انحرافات اجتماعی VETASSESS D مجاز
۴۱۱۴۱۱ Nurse پرستار مورد تایید ANMAC مجاز
۴۱۱۶۱۱ Massage Therapist درمانگربا ماساژ VETASSESS C مجاز
۴۱۱۷۱۱ Community Worker مددکار اجتماعی ACWA مجاز
۴۱۱۷۱۲ Disabilities Services Officer افسر خدمات معلولین VETASSESS C مجاز
۴۱۱۷۱۳ Family Support Worker پشتیبان خانواده VETASSESS C مجاز
۴۱۱۷۱۵ Residential Care Officer مسئول مراقبت از معلول و کودک VETASSESS مجاز
۴۱۱۷۱۶ Youth Worker مددکار جوانان ACWA مجاز
۴۵۲۳۱۱ Diving Instructor (Open Water) مربی غواصی (آب های آزاد) VETASSESS D مجاز
۴۵۲۳۱۲ Gymnastics Coach or Instructor مربی یا استاد ژیمناستیک VETASSESS D مجاز
۴۵۲۳۱۳ Horse Riding Coach or Instructor مربی اسب سواری VETASSESS D مجاز
۴۵۲۳۱۴ Snowsport Instructor مربی ورزشهای برفی VETASSESS D مجاز
۴۵۲۳۱۵ Coach or Instructor مربی شنا VETASSESS D مجاز
۴۵۲۳۱۶ Tennis Coach مربی تنیس VETASSESS D مجاز
۴۵۲۳۱۷ Other Sports Coach or Instructor مربی ورزش VETASSESS D مجاز
۴۵۲۳۲۱ Sports Development Officer افسر توسعه ورزش VETASSESS C مجاز
۴۵۲۴۱۱ Footballer فوتبالیست (راگبی) VETASSESS D مجاز
۴۵۲۴۹۹ Sportspersons nec ورزشکاران VETASSESS D مجاز
۵۱۱۱۱۱ Contract Administrator مدیر قرارداد VETASSESS C مجاز
۵۱۱۱۱۲ Program or Project Administrator مدیر برنامه یا پروژه VETASSESS C مجاز
۵۹۹۶۱۲ Insurance Loss Adjuster ارزیاب خسارت بیمه VETASSESS D مجاز
۶۱۱۲۱۱ Insurance Agent نماینده بیمه VETASSESS D مجاز
۶۳۹۲۱۱ Retail Buyer مسئول خرید خرده فروشی VETASSESS D مجاز