لیست رشته های مورد نیاز ایالت استرالیای غربی – پرت بروزآوری جولای 2017

توجه : این لیست بطور مرتب درحال تغییر است. برای حصول اطمینان با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ANZSCO​​ code*​​​​​ ​Skilled​ ​o​ccu​pation   ویزاهای مجاز
ویزای ۱۹۰ ویزای ۴۸۹
۲۵۱۲۱۴ Sonographer​​ سونوگراف مجاز مجاز
۲۵۱۴۱۲ ​Orthoptist متخصص اورتوپدی مجاز مجاز
۲۵۲۷۱۱ ​Audiologist شنواسنج مجاز
۲۵۳۱۱۱ ​General Practitioner پزشک عمومی مجاز
۲۵۳۳۱۶ ​Gastroenterologist متخصص گوارش مجاز مجاز
۲۵۳۳۲۳ ​Rheumatologist​ روماتولوژیست مجاز مجاز
۲۵۳۴۱۱ Psychiatrist روانپزشک مجاز مجاز
۲۵۳۵۱۳ Neurosurgeon جراح مغز و اعصاب مجاز مجاز
۲۵۳۵۱۵ Otorhinolaryngologist متخصص گوش و حلق و بینی مجاز مجاز
۲۵۳۵۲۱ Vascular Surgeon جراح عروق مجاز مجاز
۲۵۳۹۱۳ Obstetrician and Gynaecologist متخصص زنان و زایمان مجاز مجاز
۲۵۳۹۱۸ Radiation Oncologist انکولوژیست- پرتودرمان مجاز مجاز
۲۵۴۱۱۱ ​Midwife مامایی مجاز
۲۵۴۴۱۳ ​Registered Nurse (Child and Family Health) پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده مجاز
۲۵۴۴۱۴ ​Registered Nurse (Community Health) پرستار سلامت و بهداشت جامعه مجاز
۲۵۴۴۱۵ ​Registered Nurse (Critical Care and Emergency) پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس) مجاز
۲۵۴۴۲۲ ​Registered Nurse (Mental Heal​th) پرستار سلامت روانی مجاز
۲۵۴۴۲۳ ​Registered Nurse (Perioperative) پرستار بعد از اتاق عمل مجاز